VILJA - VÅR VÄRDEGRUND

En stark företagskultur handlar om värderingar och attityder, hur vi uppträder och agerar internt och externt. Att arbeta på en arbetsplats med en god företagskultur och sunda värderingar skapar stolthet och tillhörighet och är direkt avgörande för vår framtid.

Här på Gunnar Karlsen har vi arbetat fram en värdegrund som vi kallar VILJA.  VILJA är vår spelplan och det är den som ska guida oss alla i det dagliga arbetet så att vi trivs. VILJA står för Värdeskapande, Innovativ, Långsiktig, Juste och Affärsmässig.

 

VILJA

Värdeskapande
Fokuserad på att skapa värden för kunder, företag, kollegor och samhälle.
 
Innovativ
Förändringsbenägen, kreativ och nyskapande.
 
Långsiktig
Målinriktad, planerande och har förmåga att skapa varaktiga lösningar med hög kvalitet.
 
Juste
Lagspelare med hög etik och moral, som agerar korrekt och rättvist.
 
Affärsmässig
Förstår kundens behov och arbetar aktivt med att utveckla affärer.
Custom sub menus