None

GK driver nu utvecklingen mot ett hållbart byggande!

Skriven 22. mars 2018 av Gunnar Karlsen Sverige AB
Gunnar Karlsens nya medlemskap i Sweden Green Building Council (SGBC) ger företaget en viktig position inom hållbart byggande då man är med och stöttar initiativet att driva på utvecklingen mot mer hållbar bebyggelse. Det i sin tur ger människor sunda miljöer att leva, arbeta och leka i.
Gunnar Karlsen Sverige AB

Sweden Green Building Council är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande och arbetar aktivt för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras.

Genom att vara medlemmar i organisationen blir GK en del av ett stort och viktigt nätverk av företag och organisationer som utbyter kunskap och erfarenheter. GK har även stora möjligheter att tillsammans med SGBC påverka och ge inflytande till beslutsfattare och myndigheter inom hållbart byggande i Sverige. Detta är viktigt steg för GK:s fortsatta arbete för en bättre miljö.

Vår verksamhet påverkar utvecklingen av ett hållbarare samhälle. Våra uppdrag omfattar ett stort och komplext område, med inriktning på befintliga och nya byggnader där energi och miljöfrågor alltid står i centrum. Att bli medlemmar i Swedish Green Building Council möjliggör ännu mer för oss att driva dessa frågor och ta vårt ansvar.”, säger Göran Krawe, VD för Gunnar Karlsen Sverige.

Läs mer om SGBC:s viktiga arbete på www.sgbc.seKategori: Nyheter
Custom sub menus