När 2017 nu snart är slut kan vi inom GK konstatera att vi har haft en tillväxt på närmare 30% och har nu dubblat omsättningen sen 2013 till närmare 1,5 miljarder. Detta har vi åstadkommit genom att locka till oss fantastiska människor och bra kunder och i stor utsträckning fokuserat på att utveckla oss själva och dem och därmed även bolaget.

Under 2017 blev vi drygt hundra nya medarbetare som varje dag lever med oss och vår resa, en frivillig resa som har ett delmål 2022 och vi ligger en bra bit före det målet. Jag vill passa på att tacka alla dessa människor i GK som jag har förmånen att umgås med så gott som dagligen. Ni gör mig förvånad, förvirrad, glad, besviken, lyrisk, fundersam och imponerad och ger mig varje dag en kurs i vad det innebär att vara människa och ledare. Fantastiskt är det och utvecklande och i vårt inkluderande ledarskap där det alltid är högt i tak och långt till dörren är det dessutom en förutsättning för att få jobba här. Tack till alla er!

Sen alla ni kunder, alla ni underbart krävande kunder som tvingar oss att vid varje möte tänka några varv till för att tillgodose alla era skiftande behov. Ni är naturligtvis ”medskyldiga” i vår tillväxt men vi har överseende med det. Tillsammans med er så vänder och vrider vi på angreppssätt för att hitta lösningar som passar oss alla. Tyvärr får jag inte träffa er lika ofta som jag vill eller som är möjligt, men varje gång jag gör det så slås jag av hur professionellt bemötande jag alltid får och jag antar att ni därför är nöjda med våra insatser.

Med dessa rader vill jag passa på att tacka alla medarbetare och kunder för 2017 och ser fram emot att samarbeta med er igen under 2018 och framåt. Jag avslutar som John Lennon gjorde i låten jag citerade och tyvärr är väl kanske hans önskan alltjämt aktuell.

”A very Merry Christmas And a happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear”

 

Göran Krawe, VD på Gunnar Karlsen Sverige