None

Hållbarhet i fokus när sjukhusen får bättre inomhusklimat

Skriven 09. september 2016 av Gunnar Karlsen Sverige AB
Gunnar Karlsen Sverige AB

De största kontrakten hittills för Gunnar Karlsen Sverige AB är nu klara och innefattar levererans av luftbehandlingsinstallationerna till tre stora sjukhusprojekt. Södersjukhuset Stockholm, Akademiska sjukhuset i Uppsala samt NKS i Solna. Beställare är Skanska och NCC och det totala ordervärdet uppgår till cirka 250 miljoner kronor.

Stockholm växer i rekordfart och varje dag ökar länets invånare med två fullsatta bussar. Det innebär en total befolkningsökning på 11 procent fram till år 2020. Detta ökar i sin tur kraven på investeringar i infrastruktur, bostäder och tunnelbana. För att möta framtidens vårdbehov inom hälso- och sjukvården genomför landstinget just nu en av de största satsningarna någonsin. En satsning som ska resultera i mer vård, bättre lokaler och nya arbetsmetoder.

När bra luft betyder allt

Ren luft i sjukhusmiljö är extremt viktigt och helt avgörande för att förebygga smittspridning. Att arbeta med sjukhusventilation kräver därför teknisk kompetens på högsta nivå - inte minst då man samtidigt vill hitta en hållbar och energieffektiv lösning. Denna kunskap har vi och just nu är vi med i flera av de projekt som pågår runt i Stockholm. Bland annat har vi fått i uppgift att i samverkan med NCC leverera luftbehandlingsinstallationer för den byggnad där akutmottagningen kommer hålla till på Södersjukhuset i Stockholm. Även Skanska har valt att samarbeta med oss i ett samverkansprojekt på Akademiska sjukhuset i Uppsala där vi utför luftbehandlingsentreprenad till en ny vårdbyggnad. Skanska och Skanska Healthcare har också valt att samarbeta med oss vid det prestigefyllda Nya karolinska Solna-projektet (NKS) där vi återigen har fått förtroendet att leverera ventilationsarbete.

- Vi har till vårt projekt i Uppsala valt att samarbeta med Gunnar Karlsen Sverige AB, valet handlar mycket om förtroende. Gunnar Karlsen har i flera projekt visat att man har den kompetens, engagemang och kapacitet som erfordras för att utföra en anläggning av denna svårighetsgrad, säger Sven Andersson, inköpare av installationer på Skanska.

– Symptomatiskt för uppdragen är att de alla är miljöcertifierade Miljöbyggnad Gold. Detta är något vi brinner för och något vi kan– att skapa hälsosammare inomhusklimat i framtidens byggnader samtidigt som de bidrar till betydande energibesparingar och miljövinster. Vi är därför glada för det förtroende som vi återigen fått av NCC och Skanska, säger Simon Jennstål, Regionchef på Gunnar Karlsen Sverige AB.

Simon Jennstål

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Jennstål, Regionschef Öst, Gunnar Karlsen Sverige AB
+46 8 764 98 25  |  simon.jennstal@gk.se

Jimmy Åsberg, Distriktschef Stockholm Entreprenad, Gunnar Karlsen Sverige AB
+46 8 404 11 82  |  jimmy.asberg@gk.se

PRESSMEDDELANDE I PDF

 

 Kategori: Nyheter
Custom sub menus