None
Göran Krawe, VD Gunnar Karlsen Sverige AB

Engagerade medarbetare – nyckeln till vår framgång!

Skriven 29. juni 2016 av Gunnar Karlsen Sverige AB
I en delvis osäker marknad blev 2015 ett bra år för Gunnar Karlsen Sverige AB ur flera perspektiv. Vi har överträffat alla våra tillväxtmål och orderingången för helåret översteg en miljard. Lönsamheten ligger i toppklass i jämförelse med vår marknad och vi har byggt verksamhet för att kunna hantera fortsatt lönsam tillväxt.
Gunnar Karlsen Sverige AB

Det är med stor tillfredsställelse som jag ännu ett år kan meddela att Gunnar Karlsen Sverige AB (Gunnar Karlsen) har kunnat flytta fram sina positioner på marknaden. Årets resultat blev det bästa någonsin. Trots att investeringsnivån i energisektorn varit låg, mycket som en följd av de låga energipriserna, har våra industrikunder fortsatt efterfråga våra tjänster för att förbättra arbetsmiljön för anställda och satsa på energibesparingar. Behoven är dessutom fortsatt stora och kan förväntas bestå även framåt

Gunnar Karlsen har uppvisat att vi står bra rustade för att kunna erbjuda alla våra kunder hållbara lösningar som innebär säker och ren energi, ren luft och rent vatten och energieffektiva byggnader.  Att möta dessa trender innebär ofta stora investeringar som kräver ett långsiktigt perspektiv, och just långsiktigheten är ett av våra ledord.

Ökat fokus på hållbarhet och effektivitet

Inom Gunnar Karlsen  har vi en lång och imponerande historia av att bidra till ett bättre och mer hållbart samhälle, Vi förbättrar miljön. Detta gör vi med innovativa lösningar och förtroendefulla relationer. Det ställer i sin tur krav på att vi har en god förståelse för vad som sker i såväl vår som våra kunders omvärld. Idag ser vi flera stora trender som är styrande för våra kunder och därmed också för oss. Globaliseringen gör att många av våra kunder möter hård konkurrens och söker lösningar som kan bidra till att öka effektiviteten inom produktion och produktutveckling, men också till att göra produkter och lösningar mer attraktiva ur ett hållbarhetsperspektiv. I Gunnar Karlsens projektverksamhet har vi bevisat att det inte finns någon motsättning mellan hållbarhet och lönsam tillväxt.

Topp fem i Sverige

Årets resultat blev företagets bästa någonsin och vi har stärkt vår marknadsposition ytterligare. De senaste fem åren har vi nära på fördubblat vår omsättning och förbättrat resultatet med 50 miljoner. Vi tillhör nu de fem största bolagen i Sverige inom vårt område. Samtliga regioner har utvecklats positivt under 2015, med en bättre eller i stort sett oförändrad rörelsemarginal, och ökade omsättningen under året. Det goda utfallet är en följd av uteslutande organisk tillväxt. Det är också resultatet av vår förmåga att styra om resurser och anpassa verksamheten till en föränderlig verklighet. En del av just dessa åtgärder har genererat en del strukturella kostnader som alla ska ses som investeringar inför den konstaterat ökande efterfrågan framöver.

Under året har vi etablerat ett nytt affärsområde, GK RÖR, med etableringar i Nord och Syd och denna satsning blev lönsam redan första halvåret. Vi har även etablerat oss i Sundsvall, för att täcka upp gapet mellan Nord och Öst.

Engagerade medarbetare – nyckeln till vår framgång!

Oavsett hur duktiga vi är, är vi inget utan våra uppdragsgivare. Vi ser därför till att alltid ha kundens bästa för ögonen. För att våra anställda ska kunna ha kundens bästa för ögonen gäller det att de trivs. Vår starka tillväxt gör att vi kan välkomna allt fler medarbetare in i GK-familjen och naturligtvis vill vi inte bara kunna rekrytera nya medarbetare utan också behålla dem. Vi arbetar därför aktivt med vår företagskultur som bygger på vår värdegrund VILJA. VILJA står för Värdeskapande, Innovativ, Långsiktig, Juste och Affärsmässig.

Vi vill skapa det bästa erbjudandet för våra kunder

Det finns mycket kvar att göra inom alla delar av fastighet, industrin och i samhället i stort, inte minst inom den smarta produktionen där allt är uppkopplat, liksom i att styra mot en allt mer effektiv energianvändning. Vi, precis som resten av vår omvärld, påverkas av digitaliseringen. Intelligenta lösningar blir allt vanligare, i allt från produktion och produkter, till byggnader och energisystem.  En stor del av våra framtida utmaningar ligger i att kunna möta våra kunder med denna inställning vilket inneburit ytterligare satsningar inom segmenten existerande byggnader och byggautomation.

Utsikter för 2016

Vi har haft ett bra år 2015. Vi har gjort ett antal strategiskt betydelsefulla investeringar, stärkt vårt varumärke och våra kundrelationer och haft förmånen att kunna rekrytera de bästa medarbetarna. Vi uppvisar också en bra kapitalstruktur och starka kassaflöden.

Vi kommer att fortsätta vårt arbete för att hela tiden bli bättre. Vi tror mycket på vårt kunderbjudande och att alla våra sammantagna satsningar under 2015 kommer att leda till ökade marknadsandelar även 2016, vilket i sin tur stärker våra positioner ytterligare. Gunnar Karlsen  är starkare än någonsin och vi står väl rustade för framtida tillväxt i en marknad som långsiktigt gynnar Gunnar Karlsen.

Jag vill till sist passa på att tacka alla våra fantastiska kunder och medarbetare som alla bidragit till att utveckla vårt fina företag och hoppas att vi under 2016 kan fortsätta att utmana varandra till gemensam framgång.

Stockholm i april 2016
Göran Krawe, VD 

Ladda ner årsredovisning (PDF)

 

 Kategori: Nyheter
Custom sub menus