None
På bild fv.: Kim Silversparf, Göran Krawe, Rikard Nyhrén, Andreas Widinghoff

Gunnar Karlsen effektiviserar den tekniska driften åt Hemsö

Skriven 25. november 2016 av Gunnar Karlsen Sverige AB
Hemsö Fastighets AB har genomfört regionala upphandlingar av den tekniska driften för hela deras svenska fastighetsbestånd. Syftet med upphandlingarna har varit att harmonisera och standardisera driften och uppnå ökad effektivitet och kvalitet genom att minska antalet leverantörer.
Gunnar Karlsen Sverige AB

Hemsö har tidigare haft avtal med många olika leverantörer och även till viss del skött den tekniska driften i egen regi. I de nya funktionsavtalen som löper på tre år fokuserar man främst på kundnöjdhet, energikonsumtion och kontinuerligt förbättringsarbete och Hemsö konstaterar att intresset från leverantörerna att delta i upphandlingen har varit stort. Vi på Gunnar Karlsen har nu fått förtroendet att samarbeta med Hemsö för regionerna väst och syd med entreprenadstart januari 2017. 

-    Under upphandlingsskedet har Gunnar Karlsen på ett utmärkt sätt visat hur de ska arbeta strukturerat med kvalitet och effektivitet för att gemensamt nå Hemsös hållbarhetsmål. Gunnar Karlsen har en dokumenterad historik av att ta väl hand om och utveckla sina medarbetare, vilket borgar för en bra övergång, säger Rikard Nyhrén, fastighetschef på Hemsö. 

Hemsö äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Deras vision är att vara den bästa fastighetsvärlden för samhällssverige. Skötsel av utemiljö och städning ligger utanför de aktuella avtalen och upphandling av dessa tjänster pågår parallellt.

-    Vi är naturligtvis väldigt glada och samtidigt stolta över det förtroende Hemsö har för oss och vår verksamhet. Vi kan konstatera att det finns många likheter mellan våra företag - framförallt när det kommer till det som kännetecknar våra respektive verksamheter, dvs långsiktighet och hållbarhet i förvaltning, utveckling och ägande. Vi välkomnar Hemsö som kund hos oss och är övertygade om att vi inte ska göra dem besvikna, säger Göran Krawe, VD på Gunnar Karlsen Sverige AB.
 

För yterligare information,vänligen kontakta: 
Göran Krawe, VD, Gunnar Karlsen Sverige AB
+46 8 764 98 22    |   goran.krawe@gk.se

Nils Styf, VD, Hemsö
+46 8 501 170 00

 

Gunnar Karlsen Sverige AB är ett helägt dotterbolag till GK Gruppen AS med säte i Oslo, Norge. Vi erbjuder rådgivning och tekniska installationer för att skapa ett hälsosamt inomhusklimat i framtidens byggnader samtidigt som de bidrar till betydande energibesparingar och miljövinster. Våra lösningar baseras på ledande teknologi, ingående produktkännedom och flera årtiondens driftserfarenhet. Koncernen har drygt 2900 medarbetare och en omsättning på över 5 miljarder. Den svenska verksamheten finns representerad på flera orter i Sverige - från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Gunnar Karlsen Sverige AB har drygt 700 medarbetare och omsätter cirka 1 miljard kronor. www.gk.se

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 30,2 miljarder kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.seKategori: Nyheter
Custom sub menus