None

Full trygghet med TotalTeknisk Service

Skriven 24. november 2016 av Gunnar Karlsen Sverige AB
Ett bra inneklimat hemma och på jobbet är viktigt för oss alla och har stor betydelse för vår prestationsförmåga. De tekniska installationerna har en avgörande betydelse för hälsan och miljön.
Gunnar Karlsen Sverige AB

Tekniken i dagens fastigheter blir allt mer avancerad. Att bemästra denna teknik till fullo kräver hög kompetens inom flera olika tekniska ämnen påpekar Kim Silversparf, Försäljningsansvarig Avtal på Gunnar Karlsen Sverige AB. 

– Utan tillfredsställande kompetens riskerar vi att våra olika installationer inte fungerar väl tillsammans, utan motarbetar varandra. Resultatet kan bli krävande med dyrbara förbättringar och missnöjda kunder. TTS innebär att vi på Gunnar Karlsen tar ansvar för all teknik: drift, administration och nödvändig samordning inom områden som ventilation, kyla, byggnadsautomation, el, VVS, energi och miljö, brandskydd, sprinkleranläggningar, passerkontroll och data/tele.

Frigör tid och fokusera på er kärnverksamhet

– Med ett TTS-avtal överlämnar kunden ansvaret för den dagliga driften av samtliga teknikområden till oss, säger Kim. Kunden får en fast kontaktperson med hög kompetens inom de olika teknikområden som driftavtalet omfattar. Samarbetet börjar som regel med en teknisk och funktionsmässig utvärdering av den aktuella byggnaden. Detta gör det möjligt för oss att skräddarsy lösningar som ger kunden optimal experthjälp och optimala lösningar. Vi tar fram en totallösning som tillgodoser kundens önskemål och krav. Genom att dra nytta av vår teknik fullt ut kan våra kunderna lägga sin tid och sina resurser på sin kärnverksamhet och de de själva är bäst på. Ett lysande sätt att frigöra tid.

Ribban läggs högt

Ett TTS-avtal ställer höga krav på Gunnar Karlsens medarbetare menar Kim.  

– För det första måste teknikerna ha ingående kunskaper om de aktuella komponenterna för att kunna felsöka, för att säkra en optimal drift och förbättra anläggningarna så att lösningen blir tillfredsställande ur både teknisk och ekonomisk synpunkt. Det kräver vidare att vi har projektledare med goda kunskaper om de lagar och bestämmelser som reglerar förändringar i byggnaden orsakade av användarnas behov. Vilka hänsyn måste vi ta i samband med en större ombyggnation? Den som är kundansvarig måste se till att alla tekniska installationer uppfyller myndighetskraven på alla områden och att byggnaden fungerar optimalt även i framtiden.

Internt engegemang - en stor del av framgången med TTS 

– Kraven blir ständigt högre, det i sin tur innebär att vi på Gunnar Karlsen hela tiden utvecklas och blir bättre, konstaterar Kim Silversparf. Vi är ett dynamiskt företag, där viljan att förbättras genomsyrar hela verksamheten. Jag kan inte utesluta att det är just detta som ligger bakom det lysande resultatet från vår senaste medarbetarundersökning. Mer än 90 procent av våra anställda anser att Gunnar Karlsen är en trevlig arbetsplats, att de blir sedda av företaget och har möjligheter att utvecklas här. Det är ett strålande resultat som vi är mycket nöjda med – inte undra på att vi växer och blir mer lönsamma för varje år som går.Kategori: Nyheter
Custom sub menus