Energikartläggning – för att bidra till ett hållbart energisystem

Skriven 27. oktober 2016 av Gunnar Karlsen Sverige AB
Gunnar Karlsen Sverige AB

Enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år. Energikartläggningen ska genomföras av en certifierad energikartläggare eller inom ett certifierat energi- eller miljöledningssystem. I Sverige omfattas företag med minst 250 anställda och en årsomsättning på minst 50 miljoner euro.

För att certifieras som energikartläggare krävs särskilda kompetenskrav enligt Energimyndighetens föreskrifter. Genom certifieringen säkerställs att de energikartläggningar som genomförs håller hög kvalité som gör att företagen kan identifiera och genomföra lönsamma åtgärder för energieffektivisering.
 

Att mäta är att veta – Ta hjälp av våra energikartläggare

Vi på Gunnar Karlsen har nu certifierade energikartläggare. Vår roll är att leda arbetet med energikartläggningen där planering, koordinering, genomförande, dokumentering och rapportering ingår. Vi producerar en överskådlig rapport, där vi redovisar er totala energianvändning och hur den är fördelad i verksamheten genom att vi mäter med instrument från vår unika instrumentpark. Det kan handla om att mäta luftflöden med spårgas, vätska med ultraljudsmätare till loggningar av bland annat el, värme och drifttider. Informationen valideras med våra teoretiska beräkningar för att få ett så noggrant resultat som möjligt. Rapporten innehåller också förslag på kostnadseffektiva förbättringsåtgärder. Genom att kontakta oss säkerställer vi att tillvägagångssättet uppfyller aktuella krav som energimyndigheten har.
 

Vi tar hand om hela processen – från analys till genomförande och uppföljning

Anlitar du oss på Gunnar Karlsen kan du dessutom känna dig trygg med att vi tar hand om hela processen – från analys och rapport till genomförande och uppföljning. Vi har både kunskap och erfarenhet av att driva projekt från idé till fungerande anläggning, energiuppföljning och serviceavtal i en väldefinierad process. Inom Gunnar Karlsens rådgivningsverksamhet arbetar idag arbetsmiljöingenjörer, miljövetare, ingenjörer och mättekniker med målet att skapa en energieffektivare verksamhet.
 

Kontakta oss för offert eller om du vill få mer information 

Stefan Carlsson - 070-2158966 alt. stefan.i.carlsson@gk.se

 

Mer om den nya lagen och berörda företag

Vill du veta mer om den nya lagen eller undrar du om ert företag berörs. Klicka på länkarna nedan eller kontakta oss så hjälper vi er.

Berörs ert företag av lagen? - läs mer här

Lagen om Energikartläggning (SFS2014:266) en presentation av Anders Pousette på Energimyndigheten - klicka här

 

Gunnar Karlsen Sverige AB är ett helägt dotterbolag till GK-gruppen med säte i Oslo, Norge. Vi erbjuder rådgivning och tekniska installationer för att skapa ett hälsosamt inomhusklimat i framtidens byggnader samtidigt som de bidrar till betydande energibesparingar och miljövinster. Våra lösningar baseras på ledande teknologi, ingående produktkännedom och flera årtiondens driftserfarenhet. GK-gruppen har drygt 2750 medarbetare och en omsättning på över 5 miljarder. Den svenska verksamheten finns representerad på flera orter i Sverige - från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Gunnar Karlsen Sverige AB har drygt 600 medarbetare och omsätter cirka 1 miljard kronor.

 Kategori: Nyheter
Custom sub menus