Byggautomation

Byggautomation är "hjärnan" i de tekniska installationerna. Vid användning av IT och webbaserade lösningar kan man samköra byggnadens tekniska anläggning och uppnå en så kallad "intelligent byggnad" med optimal drift av ventilation, värme, kyla och belysning. Riktiga automationslösningar är en förutsättning för att uppnå en optimal innemiljö och maximalt energiutnyttjande.

För att vara en god automationsleverantör är det inte tillräckligt att vara bra på byggautomationsprodukter, man måste i tillägg även vara bra på processerna inom övriga områden.

Ett funktionellt och tidsenligt byggautomationssystem är en god och riktig förutsättning för att byggnaden skall fungera optimalt i driftsfasen. Vid hjälp av dessa system kan man läsa, varna, avslöja och identifiera ändringar i energi-
användningen.

Sådana system är med andra ord ovärderliga analysverktyg som gör detaljerad energiledning möjlig. Genom aktiv användning av verktygen kan man reducera energianvändningen med 10 till 15 procent.