Förskola Malmö Stad

Projektet omfattar uppförande av en Förskola åt Malmö Stad.

Projektet omfattar uppförande av en Förskola åt Malmö Stad som omfattar 4+1 avdelningar med tillhörande förskolegård och parkering.
Projektet startade i oktober 2011 och beräknas stå fullt färdigt september 2012.
BTA: ca 1000 m2 m²

I samband med nybyggnationen av LSS-boendet har Gunnar Karlsen Sverige AB fått förtroendet att bygga en förskola åt Malmö Stad.

För mer information kontakta:
avdelningschef
Malmö Entreprenad

Hamid Karimi
040-631 00 15