Logga in

Kundportalen

I Kundportalen hittar du som kund i Gunnar Karlsen samlad information och dokumentation, ritningar, intyg, protokoll och statistik på energi etc.      

- Lämna felanmälan på fastighet och distribution till respektive kontor på Gunnar Karlsen Sverige AB. Automatisk lagring av statistik.

- Genom en samlad dokumentation skapas även förbättringsmöjligheter som leder till affärer mellan kund och Gunnar Karlsen Sverige AB.

Logga in Kundportalen

GK Argus

- Information vid behov
- Larm och driftövervakning
- Energistatistik
- Dokumentations hantering 
 

Med GK Argus som instrument får du som kund underlag optimering och  energibesparing. Vi hjälper gärna till med löpande övervakning och punktinsatser t.ex. i samband med driftoptimeringsprojekt. 

- Distansarbete
- Felsökningsunderlag

Logga in GK Argus

Custom sub menus