GUNNAR KARLSEN

SVERIGE AB

- FÖR EN BÄTTRE MILJÖ

GK är en totalteknisk entreprenör och servicepartner.

Vi ser till att din byggnad fungerar optimalt under hela livslängden.

ENERGIUPPFÖLJNING 
GER
KONTROLL
 

Läs den senaste utgåvan
av tidningen Inneklimat

 

GK PUBLIKATIONER

OPTIMAL TEKNISK
DRIFT MED GK OCH
FRIGÖR TID

Total Teknisk Service

För oss
är kundförståelse
kärnan i vårt
servicekoncept

GK Service

Custom sub menus